Фитотерапия

Вашето здраве и защо билките са полезни във вашето забързано ежедневие

Какво е научна фитотерапия?

Научната фитотерапия, позната още като  Фитотерапия, е термин за съвременно билколечение. Този клон на медицината базирана на доказателствата използва съвременни научни изследвания, както и най-високите професионални стандарти, като се опира на значимия хилядолетен лечебен опит на човечеството.

Фитотерапията се адаптира към глобалното нарастване на информацията за лекарствата на растителна основа и тяхната ефективна и безопасна употреба.

Съвременните фитотерапевти, сред които и професионалните екипи на Пам Медика и  Научно-пректическата база по фитотерапия, изучават активните молекули на растенията и избират най-ефикасните билки от най-качествените източници.  Също така, те базират изследванията си на най-добрите постижения на традиционната биомедицина, която е прилагала и развивала безопасни и ефективни лечения в течение на хилядолетия.

На земята съществуват над 750,000 вида растения – и има огромен потенциал да се открият и разработят иновативни лекарства за заболявания, считани за нелечими днес.

Растенията като лекарства: Около 1/4 от всички фармацевтични лекарства, които се предписват от медиците, са на растителна основа. В множество европейски държави лечебните растения, предписвани от лекарите и фармацевтите са известни като като “фито-фармацевтични препарати". “Фито" идва от гръцки, и означава “произлязъл от растения".

Фитотерапията комбинира редица активни вещества от растителни видове благодарение на постиженията на модерната наука, за да създаде ефективни формули, които атакуват причините за заболяванията.

От билколечението и медицината на древните цивилизации до Научната фитотерапия

Фитотерапията е базирана на най-старата и най-универсално използваната лекарска практика. Във всички енциклопедии е посочено, че билколечението е толкова старо, колкото и човечеството. Всяка една от великите древни цивилизации, сред които Дунавската цивилизация, Антична Тракия, Месопотамия, Египет, Елада и Рим, е използвала билкови лекарства и е имала документирани легендарни успехи в медицината. Още Педаний Диоскурид в основополагащия си  труд по медицина и фармация “De Мateria Мedica" описва терапии с лекарствени растения и учудващи постижения на тракийските лекари, по-късно наследени от българската традиционна народна медицина. В продължение на близо две хилядолетия, включително и през XXI в. книгата се преиздава и изучава в редица университети от лекари и фармацевти, което показва нейната значимост, както и същественият принос на тракийските билколечители към медицината. В Научно-практическата база по фитотерапия и Пам Медика бяха проведени многогодишни научни изследвания на техни медицински методи, които доказаха ефективността им.

В наши дни по-голямата част от населението на земята използва лекарства с билков състав и хранителни добавки за лечение на редица болести. През епохите от развитието на човечеството формите и методите за използване на лекарствени растения са били разнообразни. И днес в различните страни и континенти тези форми имат свои уникални специфики.

Зелената революция в областта на фитотерапията беше стартирана от Световната Здравна Организация, специализираната агенция на ООН, която функционира като координиращ орган на международното здравеопазване. През 1977 г. Световната Здравна Организация прие резолюция за разширяване на изследванията в областта на традиционната народна медицина, за провеждане на обширни експериментални и клинични проучвания и за проверка на опита на народната медицина, по-точно на опита, получен от използването на лечебни растения.

Каква е ползата от Фитотерапията?

Фитотерапията използва методите на медицината базирана на доказателствата, където лечебните растения се подбират въз основа на данните от редица съвременни лабораторни и клинични изследвания. Фитотерапевтичните лекарства  съдържат множество природни активни съставки, сред които етерични масла, фитонциди, витамини, минерали и др., които често имат едновременно няколко благоприятни терапевтични ефекта  върху тялото.

Научната фитотерапия работи в синергия с другите медицински дисциплини

Научната фитотерапия работи съвместно с редица области на съвременната медицина в комбинирани терапии за по-оптимални резултати. Химичните лекарства и антибиотици трябва да се употребяват, когато се налага да се лекува остро заболяване, за да се постигне бърз терапевтичен ефект с цел да се спаси живот.

Често когато няма подходящи лекарства при редица заболявания има фитoтерапевтични препарати с изяснено действие, чието приложение води до отлични резултати.  Особено подходяща е употребата на лечебни растения при редица хронични заболявания.

Предимството на фитотерапията е, че предлага биологичен и по-безвреден медицински метод с минимален риск от евентуално лекарствено увреждане на организма.