Фитотерапия

Вашето здраве и защо билките са полезни във вашето забързано ежедневие

Какво е научна фитотерапия?

Научната фитотерапия, позната още като  Фитотерапия, е термин за съвременно билколечение. Този клон на медицината използва съвременни научни изследвания, както и най-високите професионални стандарти, като се опира на хилядолетния лечебен опит на човечеството. Фитотерапията се адаптира към световното нарастване на информацията за лекарствата на растителна основа и тяхната ефективна и безопасна употреба. Съвременните фитотерапевти изучават активните молекули на растенията и избират най-ефективните билки от най-качествените източници.  Също така, те базират изследванията си на традиционната биомедицина, която е разработвала безопасни и ефективни лечения в течение на хилядолетия.

На земята съществуват 750,000 вида растения- и има огромен потенциал да се открият и разработят нови лекарства за нелечими заболявания.

Растенията като лекарства: Около 1/4 от всички фармацевтични лекарства, които се предписват от медиците, са на растителна основа. В множество европейски държави лечебните растения, предписвани от лекарите и фармацевтите са известни като като “фито-фармацевтични препарати". “Фито" идва от гръцки, и означава “произлязъл от растения". Фитотерапията комбинира активни растителни видове с модерна наука, за да създаде пълноценни формули, които атакуват причините за заболяванията.

От билколечението и медицината на древните цивилизации до Научната фитотерапия

Фитотерапията е базирана на най-старата и най-универсално използваната лекарска практика. Във всички енциклопедии е посочено, че билколечението е толкова старо, колкото и човечеството. Всяка една от древните цивилизации е използвала билките като основни лекарства, а и в наши дни по-голямата част от населението на земята разчита на тях. През различните епохи от развитието на човечеството формите и методите за използване на билки са били различни. И днес в различните страни тези форми се различават.

Зелената революция в областта на фитотерапията беше стартирана от Световната Здравна Организация, специализираната агенция на ООН, която функционира като координиращ орган на международното здравеопазване. През 1977 г. Световната Здравна Организация прие резолюция за разширяване на изследванията в областта на народната медицина, за провеждане на обширни експериментални и клинични проучвания и за проверка на опита на народната медицина, по-точно на опита, получен от използването на лечебни растения.

Как работи Фитотерапията?

Във Фитотерапията, лекарствата на растителна основа се подбират главно, за да стимулират или засилят нормалните функции на тялото. Растителните лекарства съдържат множество съставки и могат да имат едновременно няколко терапевтични действия върху тялото.

Научната фитотерапия работи в синергия с другите медицински дисциплини

Научната фитотерапия работи заедно със съвременната медицина, чиито постижения ние следим редовно. Модерните химични лекарства и антибиотици трябва да се употребяват, когато се налага да се лекува остро заболяване, когато трябва да се постигне бърз терапевтичен ефект с цел да се спаси живот. Тогава когато няма подходящи лекарства и когато има фитoтерапевтични препарати с изяснено действие, можем да ги прилагаме. Фитотерапията предлага биологичен и по-безвреден медицински метод с минимален риск от евентуално лекарствено увреждане на организма.