Ефективност

Как билките могат да Ви поддържат във Вашето забързано ежедневие

Защо билковите природни продукти могат да имат отличен ефект върху здравето, красотата, енергичността ни и качеството на нашия живот?

Съвременна медицина бележи все по-големи успехи и навлиза все по-дълбоко в същността на заболяванията, изучавайки всестранните биологични процеси в човешкия организъм.

Клонът на медицината фитотерапия, известен като билколечение, е издържал проверката на времето. Лечебните растения са били прилагани успешно в течение на хиляди години. В съвременната медицина те намират истинското си място след обстойни изследвания, използвайки методите на Научната Фитотерапия базирана на доказателствата.

Например, ефектът на лекарствените растения в епигенетиката за превенцията и лечението на наследствени заболявания е изключително позитивен. Също така те са с доказан ефект при наши иновативни фито-формули за редукция на наднормена телесна маса (BMI) и тегло, както и за Anti-age забавящи стареенето и поддържащи младостта терапии.

Известно е , че за всяка болка има билка.

Съвременните мъже и жени са изложени на стрес, физически и химически влияния. Научната фитотерапия, както изобщо и природолечението, са ефективни за регулирането на жизнените им процеси и за балансиране на свръхнатоварването им. При голяма част от заболяванията на човешкия организъм се стига до нарушаване на обмяната на веществата. В човешкото тяло са открити повече от 60 химични елемента. Много от тях, макар и да се срещат в микроскопични дози, обезпечават нормалния ход на всички системи на тялото. Като прилагаме цялостен биоизвлек от лечебни растения или пък сокове от тях, ние вкарваме в организма много микроелементи, ферменти и биологични вещества, които са нужни за правилното регулиране на жизнените процеси. За нормализиране на смутените функции е необходимо да се подаде по-голямо разнообразие от елементи и вещества, които са нормална съставка на значителна част от лечебните растения. Активните вещества на лечебните растения се приемат от болния организъм по-естествено и по-лесно. С тях се постига не само лечебен, но и общоукрепващ ефект. Множество лечебни растения, приложени като цяла дрога, имат по-различно действие, отколкото когато се прилагат като чисти субстанции от техните активни вещества. Често съпътстващите субстанции в дадено растение, които считаме за баластни, обуславят лечебното му действие. Изолирани вещества от растенията трябва да се използват само тогава, когато е необходимо строго дозиране. Това се отнася най-вече за силно действащите активни компоненти. Лечебните растения и химико-синтетичните лекарства не се изключват, а при умело използване от лекаря взаимно се допълват. Неправилно е в терапията да се издига преграда между тях и е напълно неоснователно е противопоставянето на тези две групи лекарства.