Our Team

Contact Information

Call:

Email:

Съвременните мъже и жени са изложени на стрес, физически и химически влияния. Научната фитотерапия, както изобщо и природолечението, са ефективни за регулирането на жизнените им процеси и за балансиране на свръхнатоварването им. При голяма част от заболяванията на човешкия организъм се стига до нарушаване на обмяната на веществата. В човешкото тяло са открити повече от 60 химични елемента. Много от тях, макар и да се срещат в микроскопични дози, обезпечават нормалния ход на всички системи на тялото. Като прилагаме цялостен биоизвлек от лечебни растения или пък сокове от тях, ние вкарваме в организма много микроелементи, ферменти и биологични вещества, които са нужни за правилното регулиране на жизнените процеси. За нормализиране на смутените функции е необходимо да се подаде по-голямо разнообразие от елементи и вещества, които са нормална съставка на значителна част от лечебните растения. Активните вещества на лечебните растения се приемат от болния организъм по-естествено и по-лесно. С тях се постига не само лечебен, но и общоукрепващ ефект. Множество лечебни растения, приложени като цяла дрога, имат по-различно действие, отколкото когато се прилагат като чисти субстанции от техните активни вещества. Често съпътстващите субстанции в дадено растение, които считаме за баластни, обуславят лечебното му действие. Изолирани вещества от растенията трябва да се използват само тогава, когато е необходимо строго дозиране. Това се отнася най-вече за силно действащите активни компоненти. Лечебните растения и химико-синтетичните лекарства не се изключват, а при умело използване от лекаря взаимно се допълват. Неправилно е в терапията да се издига преграда между тях и е напълно неоснователно е противопоставянето на тези две групи лекарства.

Nai Nai Yung

PHD Student

Call: +61(07)373 53921

Email: nEmailgriffith@edu.au

Jafar Juardar

PHD Student

Call: +61(07)373 53921

Email: nEmailgriffith@edu.au

Susmita Sen

PHD Student

Call: +61(07)373 53921

Email: nEmailgriffith@edu.au

Alex Machiavelli

PHD Student

Call: +61(07)373 53921

Email: nEmailgriffith@edu.au

Rushmore is one of England’s

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare tortor Quiue bibendu. magna vitae ex interdum cursus.

read more